Skansen
Djurgårdsslätten 49-51
115 21 Stockholm Sweden